İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

1. İlgili Kişi İletişim Bilgileri

2. İlgili Kişi Tarafından Yöneltilebilecek Talepler

Lütfen kişisel verilerinize ilişkin başvurunuzun konusunu aşağıda sayılanlar arasından seçiniz

Talep Edilebilecek Konular ve Kanuni Dayanak

Lütfen yapmış olduğunuz başvurunuza Şirketimizin vereceği yanıtın tarafınıza bildirilme tercihinizi belirtiniz:

Teklif Talep Formu